6 Prostych środków na zmotywowanie pracownika

Traktujesz własnych zatrudnionych doskonale, opłacasz im wypłatę, udzielasz im płatnych urlopów czy też proponujesz ponadprogramowe dodatki. Pomimo tego, z któregoś powodu nie dają z siebie wszystkiego. Przychodzą do pracy na czas, robią co do nich należy lecz ich postawa i wyniki nie są zadowalające. Wówczas doświadczasz olśnienia. Twoim pracownikom brakuje istoty dobrej etyki pracy: motywacji.

Żeby pracownicy z miłością przechodzili do swoich zadań, rezultatem czego będą lepsze efekty ich postępowań, sprawdź sześć wskazówek, które pomogą Ci zmotywować zatrudnionych.

1. Najważniejszym środkiem na zmotywowanie zatrudnionych jest sprawienie, aby czuli, iż ich praca jest ogromnie istotna. Ostatnie badania potwierdzają, iż praca, dzięki której czuje się sens będzie stosownie wynagradzana. Znakomitym sposobem na to jest ustalenie celów i wizji własnej firmy oraz zaangażowanie zatrudnionych do realizacji postanowień.

2. Otwarta komunikacja i skuteczne dzielenie się informacjami ze swoimi zatrudnionymi, aby mieć wyraźny obraz tego w jakim kierunku podąża firma. To gwarancja na to, iż będą podejmowane właściwe decyzje na podstawie aktualnej sytuacji.

3. Każdy zatrudniony powinien mieć wskazane osobiste cele powiązane z podjętym stanowiskiem. Nie wystarczy jedynie określenie obowiązków, każdy musi pozostać poinformowany dodatkowo o przewidywanych skutkach. Przez określenie ról i oczekiwań, pracownicy będą szczegółowo wiedzieć czego wymaga od nich firma.

4. Monitorowanie rezultatów, lecz nie w ten sposób aby kogokolwiek obarczać. Adekwatna komunikacja winna odbywać się na rozmowie, aby pracownik wiedział co poszło nie tak i w jaki sposób polepszyć sytuację.

5. Budowanie teamów, w których ludzie będą sobie ufać i nawzajem się motywować. Poprzez to umożliwi się im trochę autonomii w samodzielnym zarządzaniu.

6. Uznanie jest dalej najsilniejszym motorem do działania. Ażeby pracownik jak najlepiej wykonywał swoją pracę, trzeba pozwalać na skuteczne pochwały za spełnione cele.

Kiedy zatrudniony ma zapewnione odpowiednie warunki, wypowiedzenie umowy o pracę jest rzadkością.