Co trzeba uczynić przed zatrudnieniem pracownika?

Gdy jeden z pracowników odejdzie z firmy, trzeba znaleźć wykwalifikowaną osobę, która przejmie jej obowiązki. Podczas procesu aplikacji trzeba będzie ocenić charakter i cechy wszystkich aspirujących kandydatów celem ustalenia, który z nich jest najodpowiedniejszy na nowe stanowisko.

Trzeba być rozważnym przy wyborze. Jeżeli popełni się błąd w ciągu procesu rekrutacji, możliwe że będziesz przymuszony do pracy z zatrudnionym, który okaże się mniej wykwalifikowany jak to się z początku wydawało.

Nie zapominaj, iż możesz zostać pozwany za bezprawne zakończenie umowy po nagłym zwolnieniu pracownika z pogwałceniem jego praw. Jeżeli chcesz utwierdzić się, że dana osoba nie spowoduje dla Ciebie kłopotów należałoby, aby postępować odpowiednio z poniższymi sugestiami.

1. Zapytaj go, czego oczekuje od Ciebie. Uposażenie jest zasadniczym zagadnieniem dla obu stron, wobec tego należy upewnić się, że warunki umowy będą jasne. Jeżeli kandydat oczekuje nazbyt dużo, można po prostu odrzucić jego wniosek.

2. Sprawdzenie wiarygodności danych w CV. Wskazane jest sprawdzenie czy wiadomości zawarte w CV są prawdziwe.

3. Podpisz umowę o pracę. Ten pisemny dokument reguluje różne sprawy, jak uposażenie za nadgodziny i politykę firmy. Dając za przykład zadecydowałeś zwolnić pracownika, gdyż dopuścił się on naruszeń tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Jeśli pozwie Cie on o nieprzepisowe zakończenie umowy, dokument ten może stać się dowodem na zgodę pracownika na warunki zatrudnienia.