Prawa pracownicze

na-umowie

na-umowie

Zaledwie kilka lat temu, ochrona zatrudnionych była nieduża jeśli w ogóle jakaś była. W tym okresie traktowanie zatrudnionego dobrze lub źle spoczywało w kwestii właściciela firmy. Warunki pracy były często ubogie: przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy niewystarczające a w wielu przypadkach nie przestrzegane. Większość pracowników nie odbierała żadnych korzyści z odszkodowania – nie było ubezpieczeń.

Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej, zapoczątkowany został ruch migracji społeczności chłopskiej do miast. Sporo osób chciało odszukać pracę w prężnie rozwijającym się mieście. Gdyż liczba zatrudnionych wzrastała z uwagi na narastające zapotrzebowanie gospodarki, warunki pracy gwałtownie się pogorszyły. Rząd stanął na wysokości zadania i wdrożył opiekę praw pracowników, które z biegiem czasu stały się podwaliną dla współczesnego prawa pracy.

Prawo pracy zapewnia ramy prawne w zakresie traktowania pracowników. Dosadnie określa sprawiedliwe wynagrodzenie, akceptowalny poziom warunków pracy i godzin pracy, sposób traktowania podwładnych, procedury zatrudnienia i zwalniania z umów. Prawo pracy broni na dodatek przed dyskryminacją na podstawie płci, wieku, rasy i religii.

Niezgodne z prawem lub niezasłużone zwolnienie odnosi się do sytuacji, w której pracownik odczuwa że pozostał on błędnie zwolniony ze swojego stanowiska. Może to bierze się z braku określonego wypowiedzenia czy odpowiedniej odprawy z tytułu zwolnienia. Nie ma znaczenia co jest powodem zwolnienia – istnieją pewne procedury, które muszą być egzekwowane. Wypowiedzenie umowy o pracę musi pozostać zrealizowane odpowiednio z wiążącymi regulacjami. W razie wątpliwości skontaktuj się z adwokat Wrocław prawo pracy.